Dovolená v Česku 2020

Pomáháme firmám v cestovním ruchu zasaženým dopady pandemie covid-19 skrze rozvojové projekty
a komerční spolupráci pod záštitou Hospodářské komory České republiky.

Výsledky výzkumu Dovolená v Česku 2020

Ve spolupráci se STEM/MARK, společností OutdoorTrip SE, Plzeňským PrazdrojemČesko v datech jsme v průběhu června zrealizovali rozsáhlý segmentační výzkum pod názvem Dovolená v Česku 2020. Rozhodli jsme se tak za naši iniciativu Zachraňme turismus přispět dalším hmatatelným výstupem, na jehož základě budou firmy v cestovním ruchu schopny lépe a efektivněji plánovat svoje obchodní a marketingové aktivity v letošní sezóně.

Předmětem výzkumu bylo zmapování aktuálního chování českých spotřebitelů a jejich rozhodování a motivaci ke způsobu trávení dovolené v Česku. Naše expertní skupina se nyní zabývá hlubší analýzou výsledků výzkumu a připravuje samostatnou studii, ve které poskytne konkrétní doporučení, jak letošní turistickou sezónu vytěžit na maximum a prosperovat v této nelehké době.

Velice si vážíme podpory Hospodářské komory České republiky, která nad naší iniciativou převzala záštitu, a všech našich partnerů, kteří se k nám od začátku připojili. Rádi bychom poděkovali výše zmíněným firmám za finanční podporu, bez které by nebylo možné tento rozsáhlý výzkum zrealizovat.

S výsledky výzkumu se můžete seznámit níže.

Dovolená v Česku 2020

Přinášíme dobré zprávy pro domácí cestovní ruch! Z výsledků našeho průzkumu vyplývá, že Češi chtějí letos trávit dovolenou v Česku a mají k tomu pádné důvody. Aktuální situace na konci června rovněž napovídá, že cestování do zahraničí nebude zatím tak jednoduché, navíc v některých zemích bohužel opět stoupá počet nakažených, a tak si čeští cestovatelé a turisté budou vybírat země výrazně bezpečnější, mezi něž patří Česká republika.

Jaké byly parametry výzkumu Dovolená v Česku 2020?

Výzkumem byl osloven reprezentativní vzorek cca. 2.500 lidí. Na větší dovolenou (déle než 6 nocí) se chystá přibližně polovina lidí, kteří nějakou dovolenou plánují. Zájem o ČR je letos poměrně velký – 9 z 10 lidí, kteří plánují letos nějakou formu dovolené, ji plánuje po České republice. Zahraničí plánují dvě pětiny české populace. Obtíže spojené s návštěvou cizí země v post-koronavirové situaci dělají těžkou hlavu hlavně mladým do 29 let.

Jak bude vypadat letošní dovolená?

Typická letošní dovolená bude mít pravděpodobně spíše poznávací charakter, a to hlavně v případě mladých lidí jezdících v párech a mladých rodin (věková kategorie do 44 let). Předpokládaná útrata za hlavní dovolenou se pohybuje nejčastěji mezi 5-10 tisíci na osobu, v případě prodlouženého víkendu je to o něco méně – spíše do 5 tisíc.

 

Které regiony jsou atraktivní a které vůbec ne?

V ČR je celá řada atraktivních lokalit. Mezi nejoblíbenější turistické regiony, které by lidé rádi navštívili, patří Šumava (58 %), Jižní Morava (54 %) a Jižní Čechy (49 %). Jihomoravský a Jihočeský kraj by téměř třetina lidí, kteří plánují dovolenou po ČR, navštívila i bez slev. Naopak příliš velký zájem není o Severozápadní Čechy, a o Prahu ani její okolí. Přibližně čtvrtina plánuje nějakou část dovolené strávit doma nebo na chatě, případně také u svých blízkých na návštěvě.

 

Valná většina lidí plánuje strávit dovolenou v nějakém pronajatém ubytovacím zařízení, což jistě ocení hoteliéři, majitelé penzionů a kempů. Velké procento lidí však také zůstane doma nebo na vlastní chatě.

 

Informovanost o slevách a pobídkách

Přestože mladí do 29 let často uvádějí, že kromě doporučení blízkých a doporučení na internetu se budou řídit také nabídkou slevových portálů, jsou překvapivě méně informovaní o slevách a výhodách, které nabízejí v letošní sezoně jednotlivé kraje.

O příspěvcích a podpoře cestovního ruchu v krajích obecně slyšela přibližně polovina dotázaných. Jejich podíl stoupá s vyšším věkem – mezi lidmi nad 60 let je to 7 z 10 lidí, mezi mladými do 29 let pouze 4 z 10. Důvodem bude pravděpodobně také to, že starší lidé se o takové věci častěji zajímají. O takovém typu nabídky by se většina chtěla dozvědět na internetu, z konkrétních zdrojů se nejčastěji jedná o webové stránky kraje, TV či přímo konkrétní hotely.

A jak je to s motivací?

Více než 80 % dotázaných uvedlo, že by je k pobytu delšímu než 3 noci motivoval příspěvek k ubytování (300-400 Kč), pro tři čtvrtiny dotázaných by byl motivační příspěvek na vstupenky na kulturní akce nebo na volnočasové aktivity. V souhrnu však potěší jakýkoliv typ slevy či akce. Potenciálně ušetřené peníze by byly třemi pětinami dotázaných použity na vylepšení programu, lze tedy předpokládat, že jde o útratu v místě dovolené a peníze by tak zůstaly v regionu.

 

Závěr a doporučení

Jak je patrné z výše uvedených výsledků, šance jsou pro segment cestovního ruchu vysoké. Klíčovým faktorem bude dobrá připravenost firem, schopnost pojmout a obsloužit vyšší poptávku v atraktivních regionech, resp. schopnost zpropagovat turismus a navýšit poptávku v regionech s nízkou atraktivitou. Nejen slabším regionům a firmám v nich operujícím tedy doporučujeme kooperaci s partnery z příbuzných oborů a destinačními agenturami. Obvykle jde o různé balíčky, které kombinují nabídku ubytování, stravování, zážitky a atrakce. Všem našim registrovaným členům nabízíme pomocnou ruku při propojování a vytváření nových produktů včetně konzultací s naší expertní skupinou.

Partneři realizující výzkum

Kompletní výsledky výzkumu

Kompletní výsledky výzkumu budou zpřístupněny všem partnerům registrovaným v naší iniciativě.

Pokud nejste dosud registrováni, můžete tak učinit prostřednictvím níže uvedeného formuláře:

Zpět na hlavní stránku

Vyplňte registrační formulář